PREGLED PONUDE

Apsolut HI-FI

ZAŠTITA OBJEKTA > Bežični alarmni sustav Visonic

VIS-MCT-426

Bežični optički detektor dima

Cijena 687,00 kn

Bežični optički detektor dima kompatibilan sa PowerMax bežičnom alarmnom centralom.

 
Tehničke karakteristike
  • Bežični optički detektor dima 
  • Niskoprofilna izvedba 
  • Signalizacija onečišćenja komore radi održanja konstantne osjetljivosti 
  • Lokalna test tipka 
  • LED indikacija alarma, greške i niskog napona napajanja detektora 
  • Ugrađena sirena jakosti 85 dB 
  • Potpuni nadzor uz signalizaciju alarma, tampera, greške baterije i greške detektora (gubitak nadzora)